Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.R4

 
Vest Midt Nord-øst

Beplantningsbælte langs Nørremarksvej

Plannummer 27.R4 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende mellem Toftegårdsvej og Nørremarksvej. Området kan anvendes til beplantningsbælte. 
Bebyggelsens omfang Området friholdes for bebyggelse. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget