Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.R5

 
Vest Midt Nord-øst

Aabybro Stadion

Plannummer 27.R5 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende vest for omfartsvejen. Området kan anvendes til offentlige formål. Herunder idrætsformål med tilhørende faciliteter. 
Bebyggelsens omfang Idrætshal kan etableres med en bygningshøjde på max 12,5 m 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst