Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.R6

 
Vest Midt Nord-øst

Grønt område omkring Hovensvej

Plannummer 27.R6 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende langs med Hovensvej. Området fungerer som en del af det grønne kryds i Aabybro. Det grønne kryds er nærmere beskrevet i Masterplan for Aabybro. 
Bebyggelsens omfang Området friholdes for bebyggelse. Dog kan der opføres mindre bygninger i forbindelse med driften af området og den nærliggende kirkegård. Derudover er det muligt at etablere en forbindelsesvej i gennem området. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget