Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.R7

 
Vest Midt Nord-øst

Beplantningsbælte og grønt område.

Plannummer 27.R7 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende langs Aalborgvej. Området kan anvendes til friareal. 
Bebyggelsens omfang Der kan i området ikke etableres bebyggelse, bortset fra mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse som offentligt friareal (f.eks. toiletter). 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget