Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.R8

 
Vest Midt Nord-øst

Søområde ved Søparken

Plannummer 27.R8 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Søparken. Området anvendes til rekreative formål 
Bebyggelsens omfang Området friholdes for bebyggelse. Dog kan der etableres mindre bygninger i forbindelse med områdets anvendelse som friareal. Der udlægges et areal til offentlig stiforbindelse langs søen. Ved planlægning i og omkring området skal planprincipperne i Masterplan Aabybro indarbejdes. 
Opholdsarealer Der udlægges et areal til offentlig stiforbindelse langs søen. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget