Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.T1

 
Vest Midt Nord-øst

Aabybro Renseanlæg

Plannummer 27.T1 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Aabybro 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet ligger ved Viaduktvej. området kan anvendes til offentlige formål som f.eks. renseanlæg. 
Bebyggelsens omfang Området afgrænses af beplantningsbælte. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget