Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 28.O2

 
Vest Midt Nord-øst

Biersted Stadion

Plannummer 28.O2 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Biersted 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende i den østlige del af Biersted. Området kan anvendes til idrætsplads, klubhus og hal 
Bebyggelsens omfang Idrætshal kan opføres i op til 12,5 m 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Aflyst