Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 28.O6

 
Vest Midt Nord-øst

Biersted Kirke og præstegård

Plannummer 28.O6 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Biersted 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 1½ etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet er beliggende nordøst for Biersted by. Området kan anvendes til kirke og præstegård 
Bebyggelsens omfang Området nord for Nørhalnevej friholdes for yderlig bebyggelse, bortset fra mindre bygninger (kapel, redskabsskur, toiletter ol.) 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget