Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 28.T1

 
Vest Midt Nord-øst

Vildmosevandværket

Plannummer 28.T1 
Anvendelse generelt Tekniske anlæg 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Biersted 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Området ligger nord for Biersted. Området kan anvendes til Vandværk 
Bebyggelsens omfang Området afgrænses af et beplantningsbælte. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget