Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 29.O1

 
Vest Midt Nord-øst

Nørhalne skole og børnehave

Plannummer 29.O1 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nørhalne 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 12 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet ligger mellem Bygaden og Østmarken. Området kan anvendes til skole, børnehave mm 
Bebyggelsens omfang Idrætspladsen skal afgrænses af et beplantningsbælte mod syd, vest og øst 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget