Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 29.O2

 
Vest Midt Nord-øst

Nørhalne Stadion

Plannummer 29.O2 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus By- og landzone 
Plandistrikt Nørhalne 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. antal etager 1 etage 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet ligger mellem Bakmøllevej og Gustav Zimmersvej. Området kan anvendes til idrætsplads med tilhørende klubhus, hal ol. 
Bebyggelsens omfang Bebyggelse og parkering skal placeres i områdets sydlige del. 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget