Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 29.O3

 
Vest Midt Nord-øst

Engvej/Søvej

Plannummer 29.O3 
Anvendelse generelt Område til offentlige formål 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Byzone 
Plandistrikt Nørhalne 
Bebyggelsesprocent 10% 
Max. bygningshøjde 10 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Områdets anvendelse Rammeområdet ligger ved Engvej nord for Bakmøllevej. Området kan anvendes til fritidssport herunder hestesport 
Bebyggelsens omfang Området skal afgrænses mod syd af et beplantningsbælte 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget