Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 29.R2

 
Vest Midt Nord-øst

Skov og sø ved Søvej

Plannummer 29.R2 
Anvendelse generelt Rekreativt område 
Fremtidig zonestatus Landzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Nørhalne 
Områdets anvendelse Rammeområdet ligger nord for Nørhalne. Området kan anvendes til naturområde 
Bebyggelsens omfang Området friholdes for bebyggelse, bortset fra mindre bygninger (f.eks. toiletter) i forbindelse med områdets anvendelse som naturområde 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget