Alle

Du er her: Forside Rammer Alle Vedtaget 27.B9

 
Vest Midt Nord-øst

Boligområde vest for Hovensvej

Plannummer 27.B9 
Anvendelse generelt Boligområde 
Fremtidig zonestatus Byzone 
Zonestatus Landzone 
Plandistrikt Aabybro 
Bebyggelsesprocent 30% 
Max. antal etager 2 etager 
Max. bygningshøjde 8,5 m 
Min. miljøklasse
Max. miljøklasse
Anvendelse Rammeområdet er beliggende ved Hovensvej, nord for Bispehaven i Aabybro. Området kan anvendes til boligområde. 
Områdets anvendelse Rammeområdet omfatter et nyt boligområde i Aabybro. 
Gælder for hele kommunen? Nej 

 

Hvad gælder indenfor rammen

 

 
Status

Vedtaget