Nord-øst

Du er her: Forside Rammer Nord-øst Ingstrup

 
Vest Midt Nord-øst Aabybro Biersted Birkelse - Ryaa Hune - Blokhus Ingstrup Kaas Moseby Nørhalne Pandrup Saltum V. Hjermitslev

Ingstrup

Ingstrup-området er det nordligste område af Jammerbugt Kommune, og omfatter Ingstrup by, Grønhøj strand og omgivende landområde. Afgrænsningen svarer til Ingstrup sogn. Ingstrup sogn har tidligere hørt sammen med Hjørring amt. Området grænser op til planområde Saltum og V. Hjermitslev samt Hjørring Kommune.

 

Områdets betydning for Jammerbugten

Ingstrup-området er kommunens ansigt mod nord, til samarbejder med Løkkenområdet. Området rummer mange landejendomme, kystnære ejendomme, som kan være en af årsagerne til kommunens højeste til/fraflytningsprocent. Ingstrupområdet er også kendt for sine mange kunstnere og et meget aktivt foreningsliv. Denne ressource sammenholdt med gode strande, stor overnatningskapacitet og en flot og varieret natur udgør et potentiale for udvikling af oplevelser i området i de kommende år. Rent planlægningsmæssigt vil mulighederne for områdefornyelse i Ingstrup by kunne prioriteres, så byen kan få en større rolle og i højere grad fungere som serviceby i baglandet for alle typer turistaktører, campingpladser, sommerhuse og hoteller.

 

Ingstrup i tal

Ingstrup-området har en befolkningstæthed på 26 indbyggere pr. km². Befolkningstallet er faldet fra knap 900 i midten af 1970’erne til nu ca. 750. Til og fraflytningen er årligt på 9-10% af befolkningen. Der er 48% kvinder og 52% mænd.

Ingstrupområdet er på 29 km², der er 726 beboere og 377 boliger. Husstandsstørrelsen er på 1,9.

Ingstrup by har 368 beboere og 225 boliger. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 5 boliger. De hidtidge udlæg til boliger rummer mulighed for nye boliger.

 

Offentlig og privat service

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, idet der især er en høj andel af undervisningsareal (skole, efterskole mv.), kultur og idrætsareal. Ingstrup skole blev lukket som folkeskole, men er nu omdannet til en friskole, "Ingstrup Trivselsskole", samt til en integreret institution med V. Hjermitslev Skole.

Ingstrup Efterskole blev oprettet i 1980 og har til huse i bygningerne i det tidligere Kettrupgård Ungdomshjem 1 km fra Grønhøj Strand. Ingstrup Efterskole har plads til 140 elever og har specialiseret sig i idræt, performance og musik.

I Ingstrup blev i 1895 oprettet en baptistmenighed med 3 kirker og 132 medlemmer, og i dag en der en ungdomsklub i Baptist kirken.

Ingstrup er kendt for et aktivt foreningsliv med foreninger som Ingstrup Sportsforening, Borgerforening, Ingstrup i Udvikling, ”Brugsforeningen”, Pensionistforening, Jagtforening m.m. Foreningslivet har aktiviteter omkring Ingstrup Forsamlingshus, Ingstrup Efterskoles Hal, Ingstrup Mejeri samt ved Galleri Munken – et kulturcenter med både galleri, en af Skandinaviens største Jazzklubber, folkeuniversitet og vingård.

 

Infrastruktur

En omfartsvej leder trafikken til Løkken og Hjørring omkring byen, så hovedgaden i mange år ikke har haft gennemkørende trafik. I den østlige del af planområdet Ingstrup forløber den tidligere banestrækning. Det kan være relevant at udnytte den hidtidige trace af jernbanen som banesti.

 

Erhverv og turisme

Ingstrup har et blandet erhvervsliv, hvor det især er turistbranchen, der spiller en stor rolle, men også Ingstrup Mejeri - med den gode ost, hvor folk kommer langvejs fra, for at købe ost og smør, er med til at sætte Ingstrup på landkortet. Der er ca. 95 arbejdspladser i området. Området rummer en stor del af kommunens ferielejligheder med ca. 1400 hotelsengepladser og godt 1700 sommerhuse. Ligeledes er der tre campingpladser og en række private udlejere.

 

Natur, miljø og kulturspor

Ingstrup Kirke er et eksempel på en af vendsyssels ældste granitkirker med tilknyttede bosteder, som må formodes at være blandt de ældste i Vendsyssel (pga. at de ender på -rup). Under sandflugten engang i 1600 tallet skulle der være begravet en hel bebyggelse, og Kettrup kirke blev nedbrudt i 1571, fordi sognet var helt ødelagt af sandflugt og ikke kunne udrede tienden. Det er forklaringen på, at sognet og kirken er nedbrudt og det tidligere Kettrup sogn lagt ind under Ingstrup sogn.

Området omkring Ingstrup er meget naturskønt. Der findes flere smukke steder bl.a. Drengsholm Enge, Klondyke, Kettrup Bjerge og Grønhøj Strand – der er tildelt det blå flag og ydermere er kendetegnet ved at være én usædvanlig bred strand. ”Kettrup Bjerge er det skønneste sted af alle”. Dette er et citat fra overklitfoged Allan Heilmann fra Skagen. Han havde et indgående kendskab til den jyske vestkyst fra Skallingen til Grenen. Han ejede en grund ved Ørnbjerg og på sine inspektionsture slog han sit telt op og nød den formidable udsigt fra teltåbningen. Fra Ørnbjerg, der er det højeste punkt i området, 43 m over havet, kan man i klart vejr se helt til Hanstholm mod syd og Rubjerg Knude mod nord. I 1943 forsynede tyskerne området ved Ørnbjerg med militære anlæg. I dag er der resterne af et kystbefæstningsanlæg med 23 bunkers og kanonstillinger. Tyskerne støbte i 1943 Kettrup Bjergevej og sømærket i Kettrup Bjerge og flere huse blev revet ned.

Ved Grønhøj har en gammel hædersmand af en klitbonde, Johan Chr. Christensen (Johan Ulrik fra Klitten) ladet sin ejendom, der strækker sig ned til stranden, frede. Han har gjort det uden erstatning af kærlighed til den smukke egn, hvor han har levet hele sit liv.

Ingstrup er den nordligste by i Jammerbugt Kommune. Den har eget mejeri, og området bærer i den østlige del præg af at være et lavbundsområde. Der har ligget en meget stor sø – Ingstrup Sø, som nu er udtørret. Ingstrup sø, der engang var to mil lang udtørrede i midten af 1900-tallet. Den blev indvundet til jordbrug efter megen lokal debat, både på Ingstrupsiden og i nabosognet Vrensted i nu Hjørring Kommune. Der har ligget mange andre søer på egnen omkring Ingstrup og Saltum, men i dag er der ikke andre tilbage end Nols Sø ved Saltum. I området mellem Ingstrup og Grønhøj var der i sin tid en stor sø, Kettrup Sø. På Geodætisk Instituts kort fra 1787 er den indtegnet. Den havde en størrelse på 80 ha.. I årenes løb er den imidlertid blevet drænet, og i 1957 blev den fuldstændig tørlagt.

 

Tilgængelig natur

Grønhøj strand og klitområde
Munkens Klit
Området ”Johan fra Klitten”
Ingstrup sø 

Mødesteder

Ingstrup Forsamlingshus
Ingstrup efterskoles Hal
Baptistkirken
Galleri Munken 

Landdistriktsprojekter

Analyse af Ingstrup by og land
Omdannelse af Ingstrup gl. skole til foreningshus, bogcafe mv.

 
Status

Aflyst