Nord-øst

Du er her: Forside Rammer Nord-øst Kaas

 
Vest Midt Nord-øst Aabybro Biersted Birkelse - Ryaa Hune - Blokhus Ingstrup Kaas Moseby Nørhalne Pandrup Saltum V. Hjermitslev

Kaas

Kaas-området er afgrænset af Pandrup by mod nord, Pandrup Industriby mod øst og Moseby mod vest. Det grænser desuden op til Birkelse og Aabybro planområder. Området hænger tæt sammen med både Pandrup og Moseby, hvor en del af den private og offentlige service findes. Området har tidligere hørt sammen med Hjørring amt.

 

Områdets betydning for Jammerbugten

Kaas er en bosætningsby i god pendlingsafstand til Aalborg og til vesterhavet, samtidig med at beliggenheden tæt ved Jetsmark Idrætscenter giver byen muligheder for en positiv udvikling, i fremtiden med øget fokus på idræt og kultur. Omkring Jetsmarkhallen etableres også et nyt lægehus med gode faciliteter for læger og tilknyttede behandlere, og der er reserveret plads til en ny børnehave og udbygning af idrætsfaciliteter.

 

Kaas i tal

Kaas-området har en befolkningstæthed på 166 indbyggere pr. km². Befolkingstallet har været meget stabilt siden slutningen af 1970’erne.  Til- og fraflytningen er årligt på 4% af befolkningen. Der er 49% kvinder og 51% mænd.
Kaas-området er på 14 km², der er 2.259 beboere og 1.044 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,2.

Kaas by har 1.849 beboere og 868 boliger, hvilket gør den til den 5. største by, næst efter hovedbyerne. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 16 boliger, primært rækkehuse. Der er mulighed for at opføre ca. 63 boliger i de hidtidige boligområder.

 

Offentlig og privat service

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, idet der især er en høj andel af daginstitutioner og ikke mindst idrætsanlæg. Jetsmark skole har ca. 387 elever på klassetrin 0. - 9. klasse. Der er Jetsmark Børnehave og SFO samt Kaas Børnehave og SFO. Der er desuden et plejecenter i Kaas. Der er et idrætscenter med flere haller, en svømmehal og en kunststofbane, som danner ramme om et rigt forenings- og kulturliv.

 

Infrastruktur

Den tidligere bane til Hjørring gik gennem området, men den tidligere trace ses ikke længere og vil ikke kunne genetableres som stiforbindelse gennem området. Omfartsvej omkring Kaas har haft en positiv indflydelse på udvikling af Kaas som bosætningsby.

 

Erhverv og turisme

Kaas har en mindre erhvervsprofil set i forhold til sit indbyggertal, og det har sammenhæng med, at området ”Pandrup Industriby” ligger under Pandrupområdet. Der er ca. 330 arbejdspladser i området. Der er ingen sommerhuse eller ferielejligheder registeret i området.

 

Natur, miljø og kulturspor

Langs østsiden af Jetsmark og Hune bakkeøer har der oprindeligt været et dybere sund ind til bredningen ved Gjøl, og der findes flere steder muslinge- og østerslag, der er sikre vidnesbyrd om Limfjordens udbredelse i disse flade egne. Det er levn fra mellemistidens hav, og eksempelvis sydøst for Kaas findes aflejringer af ler, der er indeholder artiske muslinger, der er afsat i saltvand. Det er blottet i Gyldendal og Hostrup teglværkers grave ved kysten sydøst for Kås, hvor der det sidste sted er fundet skelettet af en ca. 10 kg stor polartorsk.

Et af de eneste eksempler på runesten i Nordjylland kan ses i Jetsmark kirke. Stenen er sat af Hove efter brødrene Thorlak og Ride. Jetsmark Kirke rummer kalkmalerier af Kristi Lidelseshistorie og af helgenmotiver, dateret 1474.

I Jetsmark-Vedsted blev i 1856 oprettet en baptistmenighed med to kirker. I Kås er der under bevægelsen ”Guds Menighed” kirke og en menighed, der er stiftet i 1916. I 1880’erne er der i Kaas oprettet missionsvirksomheder under ”Det Danske Missionsforbund” kaldet frimissionen med egne mødesale og egne kirker.

 

Tilgængelig natur

Ryaaen - ved den tidligere mølle
Moseområder 

Mødesteder

Jetsmark Idrætscenter
Naturlegeplads 

Landdistriktsprojekter

Legeplads ved Jetsmark Idrætscenter

 
Status

Vedtaget