Nord-øst

Du er her: Forside Rammer Nord-øst Moseby

 
Vest Midt Nord-øst Aabybro Biersted Birkelse - Ryaa Hune - Blokhus Ingstrup Kaas Moseby Nørhalne Pandrup Saltum V. Hjermitslev

Moseby

Moseby-området omfatter området fra Rødhus i vest til Moseby i øst. Området udgør en del af Jetsmark sogn. Området grænser op til Kaas, Pandrup, Hune og Tranum planområder.

 

Områdets betydning for Jammerbugten

Moseby og Rødhus-området har stor betydning for Jammerbugtens turist overnatningsmuligheder, i kraft af Rødhus Feriecenters mange overnatninger og sommerhusene omkring Rødhus. I de kommende år er der forventninger til, at der kan etableres yderligere formidlingsaktiviteter i baglandet omkring Rødhus, eventuel om den tidligere mosedrift omkring Briketfabrikken. Den tidligere Moseby Skole er under omdannelse til et forenings- og kulturhus, som kommer til at rumme funktioner og aktiviteter, som tiltrækker brugere fra et større geografisk område, end Moseby-området alene.

 

Moseby i tal

Moseby-området har en befolkningstæthed på 27 indbyggere pr. km². Befolkningstallet er for Jetsmark sogn stabilt siden slutningen af 1970’erne. Tilflytningen er på 3% om året og fraflytningen er årligt på 5% af befolkningen. Der er 46% kvinder og 54% mænd.

Mosebyområdet er på 33 km², der er 816 beboere og 408 boliger. Husstandsstørrelsen er på 2,0.

Byen Moseby har 493 beboere og 235 boliger. Der er i løbet af de seneste 12 år opført to parcelhuse. Der er mulighed for at opføre 54 nye boliger inden for de udlagte boligområder.

Kaas Hede har 115 beboere og 55 boliger. 

 

Offentlig og privat service

Den tidligere skole i Moseby blev nedlagt i 2011 og rummer nu boldklub, judoklub, institutionen "Solen" for 0 - 5 årige og et taletilbud gennem PPR. Gymnastiksal og klasseværelser forventes ombygget som base for Jetsmark Karateklub i de kommende år.

Der afvikles aktiviteter i Briketfabrikkens kulisser og et Moselaug laver aktiviteter for turister i området i sommerperioden. Foreningslivet koncenterer sig iøvrigt overvejende omkring Jetsmark Idrætscenter, som er nærmere beskrevet under Kaas lokalområde.

Området er med Rødhusvej adgang til Rødhus Strand og Vesterhavet. Der er i øvrigt få krydsende veje gennem området, der i er præget af Lundergaard Mose og dermed dårlig mulighed for vejanlæg. Omkring Mosesøen sydvest for Moseby er etableret et fint netværk af stier og der sker i området forsøg med at formidle områdets naturværdi gennem digitale medier.

 

Erhverv og turisme

Der er ikke væsentligt store bygningsmæssige rammer for erhverv i området set i forhold til befolkningstallet. Derimod rummer den del af området, der ligger i Rødhus-området både 400 sommerhuse og 740 ferieboliger, som udgør en stor andel af Jammerbugtens samlede overnatningskapacitet. Ca. 20% af kommunens ferieboliger ligger i dette område. Der er 66 arbejdspladser i området.

 

Natur, miljø og kulturspor

I Lundergård Mose er der gjort flere fund af romersk bronzekar, glasskåle og glasperler fra jernalderen, der vidner om, at der i randen af Store Vildmose har været handel med bl.a. de sydlige lande. Lundergård Mose er kendt for sin store forekomst af skrivekridt, der som ved råsstofgrave ved Aalborg og Nørresundby bruges til cementfabrikation og som jordbrugskalk. I Lundergård Mose har tørvelaget bevaret en stor naturtræstamme, hvor der var indskåret en skibslignende figur med et dyrehoved i stævnet, der er dateret til bronzealderen.

Området rummer steder med lagdelt sand og ler, der kan være aflejret i havet eller i smeltevandssøer. Det gælder f.eks. i Kås Hoved med ler med arktiske muslinger, der er afsat i saltvand.

I Sandmosen og Koldmosen råder stadig lidt af den dystre stemning, der i gamle dage hvilede over hele det vidtstrakte moseland og satte sig dybe spor i befolkningens forestillingsverden. Rødhus-Tranum plantage blev anlagt i 1899 efter at Hedeselskabet blev oprettet i 1866.

Tørvegravningen knytter sig til nogle store gårde i området ved Moseby. Lundergård har givet navn til Lundergård Mose – er gennem sin historie med til at skrive det sidste kapitel om Ryå som vandvej. Et aktieselskab køber i 1873 600-700 tdr. land af Lundergård Mose for at drive tørveproduktion. Et brohoved blev etableret øst for Bedholm. Gården Bedholm er nævnt tilbage til i 1540, den smukke hovedbygning, som ses i dag er fra 1869. Selskabets pramme blev ikke kun brugt til at transportere tørv men også andre varer fra Aalborg. En anden gård i området er Engesgård, som Hune Bæk løber øst om. Det er engens største gård og nævnt tilbage i 1662. I slutningen af 1950 udgravede man en del hustomter vest for gården ude i Hunetorp. Området blev forladt grundet de altødelæggende sandstorme.

Det var Lundergård Mose, der var baggrunden for et af Nordjyllands store industrieventyr. Den slags synes sjældent at vare længe, og her tog det omkring 30 år fra det startede i 1930’erne til det sluttede i 1968. At det var tale om industri af betydelig størrelse ses af bygningskomplekset. Det gik godt så længe der var tørv i Vildmosen, men samtidig med at det blev mere almindeligt at fyre med kul, olie og gas ebbede eventyret ved Moseby stille og roligt ud.

Moseby er opstået omkring Kaas Briketfabrik og Lundergård Mose, og især Kaas Briketfabrik udgør sammen med bebyggelsen i Moseby et samlet kulturmiljø - en slynget vejby.

 

Tilgængelig natur

Mosesøerne
Rødhus-Tranum Klitplantage 

Mødesteder

Moseby tidl. Skole
Moseby forsamlingshus 

Landdistriktsprojekter

Moseby Multihal
Briketfabrikken

 
Status

Aflyst