Nord-øst

Du er her: Forside Rammer Nord-øst Pandrup

 
Vest Midt Nord-øst Aabybro Biersted Birkelse - Ryaa Hune - Blokhus Ingstrup Kaas Moseby Nørhalne Pandrup Saltum V. Hjermitslev

Pandrup

Pandrup-området består af en del af Jetsmark sogn samt Alstrup sogn. Området grænser op til Saltum, Hune, Moseby, Kaas og Aabybro planområder samt til Hjørring Kommune.

 

Områdets betydning for Jammerbugten

Pandrups erhvervsområdet ligger afgrænset og med passende afstand til støjfølsomme områder, så der er mulighed for udvidelser i dette område, som ikke er muligt i de øvrige hovedbyeri med mere blandede bolig/erhvervsområder.

Pandrup by rummer en lang række servicefunktioner for turistaktiviteterne ved Hune og Blokhus i sommerhalvåret. Masterplanen skal følges op af indsatser specielt omkring den centrale del af byen og et større samarbejde med handelsstandforeningen. En arbejdsgruppe arbejder med at revidere planerne for bymidten.  

Der skal også være fokus på at forny og udvikle erhvervsområdet og støtte op om moderniseringer og saneringer af tidligere erhvervsbygninger.

 

Pandrup i tal

Pandrup-området har en befolkningstæthed på 125 borgere pr. km². Befolkningstallet siden 1970’erne har varieret, men dog holdt sig nogenlunde konstant. Til- og fraflytningen er årligt på 3-4% af befolkningen. Der er 50% kvinder og 50% mænd. 

Pandrup-området er på 26 km², og der er 3.191 beboere og 1.459 boliger.

Pandrup by har 2.737 beboere og 1.272 boliger. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 150 boliger fordelt med 73 parcelhuse, 61 rækkehuse og resten etageboliger. Der opføres derfor ca. 12 boliger pr. år. Der er mulighed for at opføre ca. 250 nye boliger i Pandrup by inden for rammer i planerne.

 

Offentlig og privat service

Der er alle typer af offentlig og privat service i området, især undervisning og daginstitutioner er repræsenteret godt, mens der er en mindre andel af idrætsareal jf. Jetsmark Idrætscenters placering under Kaas området. Pandrup skole har ca. 281 elever fordelt på klassetrin 0. - 6. klasse. Der er SFO, Blokhusvejens og Cannerslund Børnehave samt et plejecenter, som er under renovering. Fritids- og kulturlivet hænger meget sammen med Kaas-området - nærmere betegnet Jetsmark Idrætscenter. I Pandrup by findes en række centerfunktioner som bibliotek, administrationsbygning for teknik og miljø, politistation, postkontor, apotek, brandstation mv..

Banen til Hjørring har tidligere haft et forløb gennem området.

 

Erhverv og turisme

Erhvervslivet i Pandrup rummer en væsentlig del af det erhvervsbyggeri, som findes i Jammerbugt Kommune. Den samlede bygningsmasse til erhverv er i omfang på størrelse med Fjerritslev, men i Pandrup er den koncentreret på enkelte meget store erhvervsvirksomheder og en lang række meget små virksomheder. Der er nu ca. 246 arbejdspladser i området, og ca. 20% af kommunens bygningsmasse til hhv. kontor og fabrik. Der er ikke registreret sommerhuse eller ferielejligheder inden for planområdet.

 

Natur, miljø og kulturspor

Pandrup har i takt med mobil-eventyret i løbet af de seneste 10-15 undergået en større forandring. Pandrup bærer præg af sin industrihistorie – der er tidligt forsøgt at udvinde salt på Gl. Toftegaard i Store Vildmose, og ellers har der været industri omkring Pandrup op gennem tiden – Kaas Briketfabrik, Lundergaards Kalkværk opført ca. 1910-20, flere teglværker og senest kendte industrier som Pandrup Brød og Flextronics.

En række tidligere større gårde kan fortælle om områdets forhistorie: Alstrup, der nævnes tilbage i 1450, var op til begyndelsen af 1700-tallet et vigtigt handelsknudepunkt. Alstrup blev et handelscenter pga. den lettere transport op ad Ryåen, det gav derfor købmænd fra Aalborg mulighed for at etablere filialer eller laste- og lossepladser ved blandt andet Aabybro, Sønder Saltum, Alstrup (ved gården St. Bolskifte), Stavad og Vrensted. Åen løb på det tidspunkt en del nærmere St. Bolskifte, end det er tilfældet i dag. Lundergård har givet navn til Lundergård Mose – er gennem sin historie med til at skrive det sidste kapitel om Ryå som vandvej. Et aktieselskab køber i 1873 600-700 tdr. land af Lundergård Mose for at drive tørveproduktion. Et brohoved blev etableret øst for Bedholm. Selskabets pramme blev ikke kun brugt til at transportere tørv men også andre varer fra Aalborg.

Tingstedet for Hvetbo Herred er fra 1891 beliggende i Pandrup. Inden dette tidspunkt havde det været placeret i både Hune, Saltum og Blokhus.

 

Tilgængelig natur

Plads for forfatteren til "Palle alene i verden" ved industribyen 

Mødesteder

Pandrup Skole
Pandrup Bibliotek 

Landdistriktsprojekter

Springvand i erhvervsområde
Musical - Jammerbugt Musikskole

 
Status

Vedtaget