Nord-øst

Du er her: Forside Rammer Nord-øst V. Hjermitslev

 
Vest Midt Nord-øst Aabybro Biersted Birkelse - Ryaa Hune - Blokhus Ingstrup Kaas Moseby Nørhalne Pandrup Saltum V. Hjermitslev

V. Hjermitslev

V. Hjermitslev-området svarer til V. Hjermitslev sogn samt en del af Alstrup sogn. Området grænser op til planområderne Saltum og Ingstrup samt til både Brønderslev og Hjørring kommuner. 

 

Områdets betydning for Jammerbugten

V. Hjermitslev by er en typisk stationsby, som har en god tradition for fælles projekter i byen. Lunden er et projekt som bl.a. gennem Friluftsrådets omtale er kendt over hele landet. Fremtidige projekter i byen skal understøttes. V. Hjermitslev er også den by, der har de tætteste forbindelser til Brønderslev Kommune, og her skal der i hele området ske en tættere koordinering af indsatsr omkring vandløb, spredningskorridorer mv.. Beskyttelse af indblik til Thise Kirke kan også være et eksempel på tværkommunalt samarbejde.

 

V. Hjermitslev i tal

V. Hjermitslev-området har en befolkningstæthed på 45 indbyggere pr. km². Indbygertallet i V. Hjermitslev sogn er faldet fra ca. 700 omkring 1980 til nu knap 600 indbyggere. Til- og fraflytningen er lav med årligt 5-6% af befolkningen. Der er 47% kvinder og 53% mænd.

V. Hjermitslev-området er på 16 km², der er 685 borgere og 361 boliger. Husstandsstørrelsen er på 1,9.

V. Hjermitslev by har 394 beboere og 220 boliger. Der er i løbet af de seneste 12 år opført 8 boliger, primært parcelhuse. Der er mulighed for at opføre nye boliger i allerede udlagte boligområder.

 

Offentlig og privat service

Den offentlige service er primært koncentreret omkring V. Hjermitslev Skole og plejecentret. V. Hjermitslev skole har ca. 50 elever fordelt på klassetrin 0. - 6. klasse. Solsikken med børnehave og fritidsordning udgør pasningstilbuddet i området. Vester Hjermitslev Plejecenter ligger midt i V. Hjermitslev by. Centeret er renoveret og tilbygget i 2000, og består i dag af 20 boliger. V. Hjermitslev skole og multihallen "Lunden" udgør rammen om mange af områdets fritids- og kulturaktiviteter. Foreningslivet er især koncentreret omkring idrætsforeningen og aktiviteter i Lunden. Siden byggeriet af Forenings- og Kulturhuset Lunden blev påbegyndt har der hvert år været en stor gruppe frivillige, der arrangerer Musik- og Familiedage og Harmonikatræf.

Banestien har et forløb gennem området. Der er i selve V. Hjermitslev et særligt stationsbymiljø tilbage, som vidner om jernbanes betydning for udviklingen af byen.

 

Erhverv og turisme

V. Hjermitslev-området har en rimelig stor bygningsmasse i nuværende og tidligere landbrugsbygninger, samt mindre almindelige erhvervsarealer. Der er ca. 100 arbejdspladser i området. Der er ikke sommerhuse eller ferieboliger registereret i området.

 

Natur, miljø og kulturspor

V. Hjermitslev er en tidligere stationsby, og ligger tæt på Brønderslev Kommune. V. Hjermitslev har sit eget Biogasanlæg, som er et af de allerførste danske biogasanlæg. Anlægget producerer el og varme på basis af gylle fra omkringliggende gårde samt fra industriaffald fra slagterier og fiskeindustrier. Udover den afregnede el leverer Biogasanlægget gennem Fjernvarme Centralen varme til en stor del af byen.

V. Hjermitslev er et af de mest frugtbare områder af Jammerbugten. Mod nord og øst ses Thise bakker. Der ligger mange statelige gårde og bebyggelser i dette område langs Vildmosens rand. Området bærer præg af større gårde, oprindeligt med hvidkalkede gavle og rødetegltage, der lyser og stråler og giver indtryk af frodighed - en frodighed der engang betød rigdom.

Thomas P. Hejle, som i sin tid var en meget aktiv foregangsmand for børne- og ungdomsarbejdet i hele landet, kom oprindelig fra nabobyen Sdr. Saltum. Han havde sammen med familien sommerhus her i V. Hjermitslev, og dette sommerhus, der i dag ejes af Thomas P. Hejles Fond, har siden 1960’erne været base for en ungdomsklub, som stadig er aktiv den dag i dag. Området har fået mange bygningsværker og projekter gennemført, og det vidner om et lokalområde, som formår at samarbejde.

Lemmergård er en af de ældste gårde ved V. Hjermitslev og er nævnt tilbage til den 4. dec. 1626, men må antages at være ældre. Fra 1714 til 1775 hørte den ind under Lundergård vest for Jetsmark Kirke.

 

Tilgængelig natur

Kæret og Oasen 

Mødesteder

Lunden
V. Hjermitslev Skole 

Landdistriktsprojekter

Kæret og Oasen
Sundhedsuge

 
Status

Aflyst