Rammer

Du er her: Forside Rammer

 
Vest Midt Nord-øst

Rammer

Under dette faneblad er det muligt at læse beskrivelser af de enkelte lokalområder i kommune og om de rammebestemmelser, som gælder for den mere deltaljerede planlægning af et område; lokalplanlægningen. Kommunen er for nemhedens skyld delt op i tre underområder: Vest, midt og nord-øst. Se kort.

Et rammeområde er et geografisk afgrænset område, som hjælper planlæggerne med at stedbestemme selve rammebestemmelsen. En rammebestemmelse beskriver i overordnede træk hvad rammens område må anvendes til, hvor højt der må bygges, hvilken miljøklasse der accepteres indenfor et område samt en kort beksrivelse af området.

Hvert enkelt rammeområde har en unik kode, som fortæller om beliggenhed og anvendelse. Et eksempel kan være 27. R1. Det første nummer henviser til rammeområde 27, som er Aabybro. og R henviser til at området er udlagt til rekreative formål. Der arbejdes med følgende koder

 

B = Boligområde
C = Centerområde
BE = Blandet bolig og erhverv
E = Erhvervsområde
O = Offentligt område
R = Rekreativt område
S = Sommerhusområde

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget