Vest

Du er her: Forside Rammer Vest Gøttrup

 
Vest Bejstrup Fjerritslev Gøttrup Hjortdal Klim Lerup Skerping Skræm Trekroner V. Thorup Midt Nord-øst

Gøttrup

Gøttrupområdet svarer til Gøttrup sogn. Gøttrupområdet afgrænses mod områderne Klim, Fjerritslev og Skerping samt Vesthimmerlands Kommune.

 

Områdets betydning for Jammerbugten

Landejendomme af passende størrelse, landsbymiljø med særpræget ejendomsstruktur, beliggenhed tæt ved Vejlerne og en stor fiskesø med gode faciliteter er alle faktorer som gør Gøttrup til noget særligt. Gøttrup har ikke i de seneste århundreder nydt godt af infrastrukturanlæg som jernbane, vandveje eller hovedlandeveje.

Området har haft stor betydning som råstofreserve, og ved senere efterbehandling af råstofgrave skal lokalsamfundet inddrages.

Gøttrup lokalområde har også interesser i det nye vindmølleområde Drøstrup, som også berører ejendomme i Skerpingområdet.

 

Gøttrup i tal

Gøttrup-området har en befolkningstæthed på 22 indbyggere pr. km². Befolkningstallet er faldet fra ca. 700 omkring 1980 til nu ca. 600. Tilflytningen er årligt på 3%, mens fraflytningen er på 5% af befolkningen. Der er 48% kvinder og 52% mænd.

Gøttrup-området er på 28 km² og har ca. 570 beboere. Der er 243 boliger og en husstandsstørrelse på 2,5.

Gøttrup by har 191 beboere og ca. 88 boliger. Der er ikke opført nye boliger i Gøttrup i de seneste 8 år. Der er mulighed for at opføre 12 nye boliger i Gøttrup.

 

Offentlig og privat service

Der er primært den basale service med undervisningsareal (skole mv.), daginstitutioner, kultur og idrætsareal, svarende til befolkningens behov. Ørebroskolen har ca. 110 elever fordelt på klassetrinene 0. - 6. klasse. Der er en samdreven børneinstituion kaldet Regnbuen på Ørebroskolen. I en tidligere råstofgrav er der etableret en fiskesø. Der er forsamlingshus og en samlingssal for en frikirke. En legeplads er indrettet på en parcelhusgrund i Gøttrup.

Den nordlige del af området er gennemskæret af Bygholm Vejlevejen, men ellers er landsbyerne ikke berørt af infrastrukturanlæg. Som et landdistriktsprojekt er der i 2006-2007 etableret en natur- og kultursti gennem området med en række besøgssteder langs ruten. Desuden fungerer stien som skolevej til Ørebroskolen.

 

Erhverv og turisme

Gøttrup har et lille erhvervsliv med et par virksomheder svarende til områdets størrelse. Desuden er der en forholdsvis stor bygningsmasse til landbrug, som har været områdets største grundlag med bl.a. et stort grovvare-selskab midt i byen. Der er ca. 90 arbejdspladser i området. Der sker en stor omdannelse af landbrugsbyggeri samt etablering af nye vindmøller ved Drøstrup i den sydlige del af området. Der er lidt byggeri af turistmæssig karakter, der ikke ligger samlet. En natur- og kultursti knytter nogle af serværdighederne sammen, herunder Gøttrup Fiskesø, som tiltrækker turister til området. 

 

Natur, miljø og kulturspor

Kirken og dens inventar er inspireret af lignende arbejder fra Thy og Mors. Gøttrup Kirke er et eksempel på en af vendsyssels ældste granitkirker med tilknyttede bosteder, som må formodes at være blandt de ældste i Vendsyssel (pga. at de ender på -rup).

Gøttrup har fra gammel tid været kaldt landets største bondelandsby med ikke mindre end 33 gårde og 9 huse. Gøttrup er et godt eksempel på en landsby med en parabel- eller paralleludstykning. Byens udstykning har ikke været en traditionel stjerneudskiftning, men en parelludskiftning, idet jorden udskiftedes i lange strimler ud til begge sider med et tillæg af eng- og strandparceller, hvoraf nogle holme eller klitparceller ligger i andre sogne. Det mest specielle ved Gøttrup er byggeskikken, hvor alle gårdernes stuehuse og andre beboelseshuse var ”kompassikre” øst-vest vendte og forholdsvis lange og smalle. Resterne af byggeformen ses stadig, men flere af de nyere huse har ”ødelagt” denne arkitektoniske sikkerhed.

Gøttrup har gennem mange år været meget påvirket af grusgravning, både med hensyn til trafik og gravearbejder meget tæt op ad byens boliger. Miljøpåvirkning ved trafikarbejdet har blandt andet været nævnt i Jammerbugt Kommunes benærkninger til regionens råstofplan.

 

Tilgængelig natur

Tidl. råstofgrav (fiskesø)
Vejlerne

Mødesteder

Ørebroskolen
Gøttrup forsamlingshus
Gøttrup fiskesø
Legeplads

Landdistriktsprojekter

Vesterstrand Ridecenter
Søen - ved Ørebroskolen

 
Status

Vedtaget