Byer og byudvikling

Du er her: Forside Retningslinjer Byer og byudvikling

 
Byer og byudvikling Byudvikling Udfyldning Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Byer og byudvikling

Dette afsnit indeholder principper for lokalisering af afgørende funktioner som offentlig service, detailhandel, arbejdspladser, boliger og dermed byvæksten generelt set. Byerne i Jammerbugt Kommune inddeles i to forskellige typer med tilhørende mål og politik for lokalisering af væsentlige byfunktioner. De to typer byer er: hovedbyer og landsbyer.

Byudvikling foregår både ved ændring af eksisterende byområder, og ved udlæg af nye områder til bebyggelse i byernes udkant. Den gode byudvikling sikrer løbende udbygning og vedligeholdelse af byernes kvaliteter, samtidigt med at byernes udvidelse sker i overensstemmelse med interesserne for bl.a beskyttelse af grundvand, kystnærhedszonen, naturen samt udnyttelse af råstofressourcer.

 

Skråfoto af Hjortdal

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget