Detailhandel

Du er her: Forside Retningslinjer Detailhandel

 
Byer og byudvikling Detailhandel Byer Turistattraktioner mv. Sommerhusområder Salg af egne produkter Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Detailhandel

Jammerbugt Kommune fastlægger detailhandelsstrukturen samt retningslinjer for udviklingen af detailhandlen i kommunen.

 

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget