Detailhandel

Du er her: Forside Retningslinjer Detailhandel Sommerhusområder

 
Byer og byudvikling Detailhandel Byer Turistattraktioner mv. Sommerhusområder Salg af egne produkter Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Sommerhusområder

2.8 Sommerhusområder

Der kan i sommerhusområder etableres dagligvarebutikker på maskimalt 300 m².


I sommerhusområder gives der mulighed for etablering af mindre dagligvarebutikker.

Maksimaltstørrelsen på dagligvarebutikker i sommerhusområder er 300 m².

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget