Fritidsformål

Du er her: Forside Retningslinjer Fritidsformål Badevand

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Arealforbrug Hoteller Camping Øvrig overnatning Fritidshavne Rekreative anlæg Badevand Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Badevand

5.16 Badevandsområder

Kyststrækninger til badeformål fremgår af kortet.


I Jammerbugt Kommune findes nogle af landets bedste og mest udsøgte badestrande, der hvert år tiltrækker turister fra både ind- og udland.  På strækninger udpeget til badeformål skal der gennemføres badevandskontrol og offentligheden skal informeres om badeforholdene. Forureningskilder med væsentlige konsekvenser for badevandsforhold skal identificeres, overvåges og reguleres. Badevandsområder fremgår af kortet.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget