Jordbrug og skovrejsning

Du er her: Forside Retningslinjer Jordbrug og skovrejsning Skovrejsning Definitioner vedr. skovrejsning

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Jordbrug Skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Definitioner vedr. skovrejsning

Miljøvenlig skovdrift er traditionel skovdrift med en minimal anvendelse af gødning og sprøjtemidler.

Naturnær skovdrift er en dyrkningsform, hvor målet er, at skoven skal forynge sig selv.Den næste generation af træer kommer af frø fra skovens egne træer. Ved naturnær skovdrift bliver der efterladt udgåede træer og dødt ved for at skabe levesteder for svampe, insekter og dyr. Der bliver ikke gravet grøfter af hensyn til dyr og planter, der lever i skovens enge og moser. 

 

Billede af skov

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget