Kulturhistorie

Du er her: Forside Retningslinjer Kulturhistorie Definition af kulturmiljøer

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Kulturmiljøer Værdifulde og bevaringsværdige bygninger Beskyttede kirker Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Definition af kulturmiljøer

Kulturmiljøer er defineret som geografisk afgrænsede områder, der afspejler væsentlige træk i den samfundsmæssige udvikling. Ofte indeholder et kulturmiljø flere kulturhistoriske enkeltelementer, der ikke nødvendigvis hører sammen.

 

Billede af mindestenen ved Husby Hole. Husby Hole, kløft med hulvej, hvor vendelboerne i 1441 mødte kong Christoffer 3. af Bayerns hær i et blodigt slag med mellem 600 og 2000 faldne. Både i Husby Hole og i banken Sankt Jørgensbjerg 1 km mod syd er der afdækket store samlinger af menneskeknogler. På 500-års-dagen for slaget blev der 1941 afsløret en mindesten på brinken over hulvejen med relief udført af billedhugger Axel Poulsen. Husby Hole blev fredet 1943

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst