Kulturhistorie

Du er her: Forside Retningslinjer Kulturhistorie

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Kulturmiljøer Værdifulde og bevaringsværdige bygninger Beskyttede kirker Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Kulturhistorie

Kulturarv er spor i landskabet, der afsættes ved menneskers aktiviteter både på landet og i byerne. Den fælles historie, som herved kan aflæses i landskab og i bebyggelser, har betydning for befolkningens tilknytning til Nordjylland og til Jammerbugt Kommune, og det tiltrækker samtidig turister. Der er en forpligtigelse til at sikre kulturhistorien for eftertiden.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget