Landskab og geologi

Du er her: Forside Retningslinjer Landskab og geologi

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Landskaber Lysforurening Geologiske beskyttelses- og interesseområder Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Landskab og geologi

Landskabet i Jammerbugt Kommune består primært af landskabstyperne: Lavland, bakker og kyst.

For 5-6.000 år siden bestod kommunen af små og store øer, der lå spredt. Fladerne mellem øerne var dækket af Stenalderhavet. Da havet trak sig tilbage, opstod den struktur i landskabet, vi ser i dag, med lavland mellem bakkeøer. Kystlandskabet er dannet senere af fygesand med vindens hjælp.

Landskabet i Jammerbugt Kommune består af varierende geologiske formationer. De forskellige formationer illustrerer landskabets geologiske udvikling gennem tiden. De viser endvidere de igangværende geologiske processer, der hele tiden forandrer landskabet, eksempelvis kysterosion.

Jammerbugt Kommune har et spændende og varierende landskab, der bærer præg af de geologiske processer, der har foregået, og dem der til stadighed foregår f.eks. kysterosion.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget