Landzonepraksis

Du er her: Forside Retningslinjer Landzonepraksis Bebyggelse Definitioner vedr. landzonepraksis

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Udstykning Bebyggelse Sommerhuse og fritid Landbrug Virksomheder Søer og terræn Klima

Definitioner vedr. landzonepraksis

Udskiftning: nedrivning af eksisterende bolig og genopførelse samme sted eller i en afstand af ca. 20 meter fra den oprindelige placering.

Renovering af en bolig hører ikke ind under begrebet ”udskiftning”, med mindre der efter kommunens vurdering ikke er værdier af betydning i den eksisterende bebyggelse.

Genopførelse: udnyttelse af et grundareal, hvorpå der inden for en periode på 3 år har ligget en bolig.

Hundehold: hundehold på mere end fem voksne hunde med hvalpe over 18 uger er erhvervsmæssigt dyrehold og kræver landzonetilladelse.

Autoophug: hvis en virksomhed eller privatperson på/ ved virksomhedens eller privatpersonens grund ved gentagne inspektioner i forbindelse med miljømyndighedens tilsyn har mere end fem køretøjer stående, der ikke overholder beskrivelsen for bilsalg.

 

Billede af bolig i landzone, der er genopført i en afstand af ca. 20 meter fra den oprindelige placering

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst