Retningslinjer

Du er her: Forside Retningslinjer

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Retningslinjer

Her findes retningslinjerne for Jammerbugt Kommune. Til retningslinjerne er der knyttet en redegørelse samt i mange tilfælde et kort.

I retningslinjernes redegørelse forklares retningslinjerne nærmere og evt. hvordan, de vil blive administreret. Et forhold kan godt være omfattet af flere retningslinjer på én gang. Retningslinjerne er bindende for kommunens planlægning og administration.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Aflyst