Trafikanlæg

Du er her: Forside Retningslinjer Trafikanlæg Kollektiv trafik

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Veje Nye veje og vejudvidelser Stier Parkeringsforhold Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Kollektiv trafik

3.8 Det kollektive trafiknet

Byroller og målsætninger skal lægges til grund for planlægningen af det kollektive trafiknet.


Byroller er væsentligt for strukturen i det kollektive trafiksystem. Aalborg, de fire hovedbyer i Jammerbugt Kommune samt Hjørring og Thisted skal således indgå som større knudepunkter i busrutenettet. Forbindelserne mellem byer bør betjenes med kollektiv bustrafik, så regionalruterne skaber forbindelser af regional interesse, mens lokalruterne skaber forbindelse af lokal interesse.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget