Trafikanlæg

Du er her: Forside Retningslinjer Trafikanlæg Parkeringsforhold

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Veje Nye veje og vejudvidelser Stier Parkeringsforhold Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Parkeringsforhold

3.4 Parkeringsforhold 

Ved nyanlæg, tilbygning eller ændret arealanvendelse i byerne, skal anvisningerne i kommunens P-Norm benyttes.


Ved nye arealanvendelser er der fokus på at sikre tilstrækkelige parkeringsmuligheder. Såfremt der ikke kan etableres de fornødne parkeringspladser i direkte tilknytning til en ejendom, er der oprettet en parkeringsfond, hvortil der kan indbetales bidrag for de manglende parkeringspladser. Kommunen benytter parkeringsfondsmidlerne til etablering af nye parkeringspladser i området. Der er endvidere indført et parkeringsregulativ (Bekendtgørelse om parkering) i kommunen for at sikre, at der ikke parkeres uhensigtsmæssigt i byerne.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget