Trafikanlæg

Du er her: Forside Retningslinjer Trafikanlæg Stier

 
Byer og byudvikling Detailhandel Trafikanlæg Veje Nye veje og vejudvidelser Stier Parkeringsforhold Trafiksikkerhed Kollektiv trafik Teknisk anlæg, virksomhed og VVM Fritidsformål Jordbrug og skovrejsning Kulturhistorie Naturbeskyttelse Landskab og geologi Vandmiljø Kystnærhedszonen Landzonepraksis Klima

Stier

3.3 Stier

Ved administration og planlægning skal der arbejdes for at skabe sammenhæng i stinettet.


For at øge de bløde trafikanters sikkerhed og tryghed, samt for at sikre cykelstier fra byerne til naturområder og til stranden har kommunen i 2012 udarbejdet en cykelstiplan. Målet med planen er desuden at skabe overblik over eksisterende stiers beliggenhed, samt at skabe overblik over behovet for nye cykelstiforbindelser, der kan forbinde boligområder og større sommerhus- og turistområder med de gennemgående tværkommunale cykelstier.

I cykelstiplanen er der en oversigt over ønsker til fremtidige cykelstier i kommunen.

 

Interne links

 

Eksterne links

 
Status

Vedtaget