Helhedsplan17

Helhedsplan17 giver svar på, hvordan vi realiserer Jammerbugt Kommunes vision, planstrategi og strategi for agenda 21. Den viser en lang række muligheder for fremtidige investeringer, private såvel som offentlige. I helhedsplanen kan du finde mål for alle kommunens politikområder, lige fra byudvikling, veje og naturbeskyttelse til børnepasning og ældrepleje mv.

I fanebladene øverst på siden ses hhv. politikker, retningslinjer og rammer, mens du kan læse om baggrunden for helhedsplanen og om dine muligheder for at afgive et høringssvar i punkterne til venstre.

Læs borgmesterens forord til Helhedsplan17.

 

Hvad gælder for mig