Baggrund

​Med Helhedsplan17 er der foretaget en revision og opdatering af kommunens plangrundlag, så helhedsplanen synliggør de plan- og beslutningsgrundlag, som kommunalbestyrelsen arbejder ud fra. Jammerbugt Kommune fik i 2015 en ny vision, der ser udviklingen mere på tværs.

Helhedsplanen indeholder mål, indsatser og prioriteringer inden for fem områder, der ser på tværs af alle de politikområder, som kommunalbestyrelsen arbejder med. Planen er langsigtet og arbejder med indsatser op til 12 år frem. Vi synliggør en lang række muligheder for fremtidige investeringer, private såvel som offentlige. Planen er således det grundlæggende styringsinstrument for kommunens samlede indsats de næste 12 år.Helhedsplanen er udarbejdet med flere mål for øje.

 • For det første skal den fungere som det overordnede politiske dokument i Jammerbugt Kommune, så enhver kan se, hvad kommunen ønsker at opnå inden for de enkelte politik-områder.
 • For det andet skal planen danne grundlag for den service og sagsbehandling som udføres i kommunens forskellige forvaltninger og institutioner
 • For det tredje skal den give den enkelte lodsejer, forening og virksomhed informationer om den regulering, der gælder for anvendelsen af forskellige arealer i kommunen.

Helhedsplanen har dermed både et demokratisk og et administrativt sigte. I tråd med dette henvender Helhedsplanen sig til alle med interesse for kommunalbestyrelsens prioriteringer og politikker samt de administrative enheder.

 

Hvorfor lave en "helhedsplan"?

Kommunalbestyrelsen vil virke for at gennemgøre en række mål og synliggøre for omverdenen, hvor det er sikkert at investere i forskellige anvendelser. Det er formuleret i politikker, strategier og visioner - men også i kommuneplanens retningslinjer og rammer. Kommunalbestyrelsens "råderum" til at træffe afgørelse påvirkes i stadig højere grad af:

 • Lovændringer og reformer
 • Økonomisk rammebetingelser
 • Tilskudsmuligheder gennem enkeltprojekter

Kommunalbestyrelsen handler, når den

 • Bevilger midler til anlægsprojekter, optager ny låneramme mv.
 • Vedtager nye strukturer for skole-, ældre-, fritids- og affalds-området
 • Effektiviserer og prioriterer på driften
 • Sætter vigtige politiske aftryk på enkeltsager

Kendetegn ved helhedsplan-modellen

Helhedsplan-modellen i Jammerbugt Kommune er kendetegnet ved

 • En stærk planstrategi med tydelige temaer, forankret i visionen "Vi går efter forskellen", der er kendt i hele organisationen, og anvendes som ramme for nye politikker
 • Vi synliggør prioriteringer for samarbejdspartnere, foreninger og borgere
 • Borgere og foreninger er sikret åbne processer.
 • Debatter tages i "opløbet", vi forebygger og forventningsafstemmer i tide. Det gør vi på jammerbugtsk...