Om kommunen

Jammerbugt Kommune er med omkring 38.600 indbyggere den 61. største kommune ud af Danmarks i alt 98 kommuner. I Region Nordjylland er Jammerbugt Kommune den 5. største ud af 11 kommuner.

Jammerbugt Kommune dækker et areal på 863 km2. Jammerbugt Kommune er en lang kommune. Fra Vust i vest til Ingstrup i nord/øst er cirka 60 kilometer. Kommunen er dog ingen steder mere end 20 km bred.

Jammerbugtens land mellem hav og fjord er præget af havet, fjorden og grænseflader mellem Thy og Vendsyssel og nærheden til Aalborg. De naturgivne forhold har på forskellig måde påvirket udviklingen i forskellige tidsperioder. Der er kæmpet mange kampe om jorden, vandet, vinden - og selv om sandflugt, inddæmninger og læplantninger overvejende hører fortiden til, skal vi i Jammerbugt Kommune fortsat være opmærksomme på ændringer i klimaet og den måde, hvorpå de kan komme til at påvirke os i de kommende årtier.