Redegørelse

Helhedsplan17 er ændret efter vedtagelse af planstrategi, et handlingskatalog og en idéfase i april-maj måned 2017. Det kan du læse mere om under punktet "dialog".

Ændringer i forhold helhedsplanens hidtidige indhold fremgår af de underliggende sider, hvor du også kan finde diverse baggrundsnotater. 

Miljøvurdering og redegørelse for den hidtidige og fremtidige indsats findes også her.


Planstrategi_2015.pdf (12.2 MB)

Handlingskatalog2017.pdf (5.5 MB)