Byggemuligheder

Byggemulighederne skal i store træk svare til det behov, der er for areal i de kommende 12 år.

I de seneste år har boligbyggeriet være koncentreret i Aabybro, som det fremgår af datablade under "Attraktiv bosætningskommune, Arealudlæg".

Arealudlæggene med mulighed for at investere og bygge nyt er fordelt med

  • 157 ha til nye boliger (mod tidligere 207 ha til nye boliger i Helhedsplan13),
  • 67 ha til erhverv (mod tidligere 79 ha til erhverv i Helhedsplan13), 
  • 33 ha til offentligt areal (mod tidligere 37 ha til offentligt formål) og samt
  • 184 ha til sommerhuse (mod tidligere 200 ha til nye sommerhuse i Helhedsplan13).

I Helhedsplan17 reduceres arealudlæg med 28 ha til boliger og 14 ha til erhverv. I forbindelse med den tidligere Helhedsplan13 er byggemulighederne reduceret med 68 ha set i forhold til den seneste opdatering af Helhedsplan11. Indsatsen med at reducere overflødige arealreservationer er derfor fortsat.

De reducerede byggemuligheder skyldes reduktion i rammeområder efter udarbejdelse af masterplaner, et forbrug til nybyggeri særligt i Aabybro. 

Arealer til nye boliger

De hidtidige og fremtidige udlæg til nye boliger ses i nedenstående tabeller. Tallene i 2017 er udtryk for de hidtidige udlæg med fradrag fra udnyttede byggemuligheder/kommuneplantillæg. Tallene i kolonnen "Ændring er udtryk for hvor vi dels har udtaget arealer - og dels inddraget nye udlæg". I nogle byer udtages nogle arealer - og der udlægges i stedet mere attraktive udlæg, fx som i Saltum og Brovst.

Byer

  2011 2013 2017 Ændring
Aabybro 27,3 ha 26,8 ha  20,9 ha +27,7 ha
Pandrup 25,8 ha 15,1 ha  16,9 ha +8,6 ha
Brovst 12,7 ha 12,4 ha  12,0 ha -6,9 ha
+6,1 ha
Fjerritslev 23,6 ha 23,9 ha  24,7 ha  

Arentsminde 5,4 ha  5,4 ha  5,4 ha -3,4 ha
Bejstrup 1,8 ha  1,8 ha  1,8 ha  
Biersted 11,1 ha 9,6 ha  6,8 ha

-6,2 ha
+1,6 ha

Birkelse 9,7 ha 9,8 ha  9,8 ha -2,6 ha
Blokhus 0,7 ha 0,7 ha  0,7 ha  
Bonderup 0,7 ha 0,7 ha  0,7 ha  
Gjøl 13,3 ha 13,5 ha  7,6 ha  
Gøttrup 1,7 ha  1,8 ha  1,8 ha  
Halvrimmen 2,4 ha  2,3 ha  2,2 ha  
Hammershøy 1,6 ha  1,7 ha  1,7 ha  
Hjortdal 2,4 ha  2,4 ha  2,3 ha  
Hune 9,6 ha 9,5 ha  6,9 ha  
Ingstrup 4,0 ha  4,0 ha  4,1 ha  
Kaas 12,0 ha 6,1 ha  5,3 ha -2,4 ha
Klim 3,1 ha  3,1 ha  3,4 ha   
Moseby 5,1 ha  5,0 ha  5,0 ha  
Nørhalne 9,1 ha 9,1 ha  6,9 ha +4,7 ha
Saltum 10,4 ha 10,1 ha  9,9 ha -6,8 ha
+5,6 ha
Skovsgaard 4,5 ha  4,1 ha  2,7 ha  
Slettestrand 0,2 ha  0,2 ha  0,1 ha  
Thorupstrand 6,2 ha  5,9 ha  5,1 ha  
Tranum 9,0 ha  8,9 ha  8,9 ha  
V. Thorup 2,0 ha  2,2 ha  2,2 ha  
V. Hjermitslev 4,6 ha  4,8 ha  1,9 ha  

Byggemuligheder med egentlige boligområder i 2017, intern opgørelse 

I Helhedsplan17 er rummeligheden opgjort efter den nye vejledning. Beskrivelse herom ses i datablade, side 14-15.  I miljørapporten ses yderligere oplysninger om de nye boligområder.

Arealer til erhvervsudvikling

På erhvervsområdet har Jammerbugt Kommune er der ikke behov for nye arealudlæg pt., undtaget i Aabybro med de ændringer der sker omkring nyt Fjernvarmeværk, nye boliger og uddannelsesområdet. I de mindre byer er arealer der ikke længere er behov for udtaget. 

 

Byer 2010 2012 2017 Ændring
Aabybro 34,6 ha 32,8 ha  33,1 ha +0,7 ha
Pandrup 24,5 ha 17,7 ha  17,7 ha  
Brovst 8,0 ha 6,1 ha  5,8 ha  
Fjerritslev 14,9 ha 14,1 ha  4,0 ha  

 

Arentsminde 3,8 ha  3,8 ha  3,8 ha  -3,1 ha
Arentsminde*        -6,1 ha
Saltum 6,6 ha  6,6 ha  6,6 ha  -4,7 ha
Ingstrup 0,8 ha  0,8 ha  0,8 ha   
Gjøl 2,3 ha  2,3 ha  2,3 ha   
Hammershøy 0,5 ha  0,5 ha  0,5 ha   
Hune    2,0 ha  2,0 ha  
Nørhalne 0,8 ha  0,8 ha  0,8 ha  
Skovsgaard 3,3 ha  3,1 ha  3,1 ha  
V. Hjermitslev 0,6 ha  0,6 ha  0,6 ha   
Byggemuligheder til erhverv i 2017, intern opgørelse. 

*) Erhvervsareal for kyllingefarm er taget ud af rammerne, området er udbygget, så byggemulighederne reduceres ikke.

Arealer til offentlig formål

I forbindelse med øget søgning til Aabybro - må der forudses øget efterspørgsel efter yderligere arealer i de største byer til modernisering og udbygning af den offentlige service.  

Byer

  2010 2012 2017
Aabybro 10,1 ha  5,3 ha  4,2 ha
Pandrup 16,3 ha  6,9 ha  6,9 ha
Brovst 5,5 ha  2,9 ha  2,9 ha
Fjerritslev 3,7 ha  3,7 ha  3,7 ha

 

Birkelse 1,2 ha  1,2 ha  1,2 ha 
Halvrimmen 1,0 ha  0,5 ha  0,5 ha 
Kaas 6,5 ha  6,5 ha  3,2 ha 
Nørhalne 2,1 ha  2,1 ha  2,1 ha 
Saltum 4,4 ha  4,4 ha  4,4 ha 
Skovsgaard 3,5 ha  3,5 ha  3,5 ha 
Byggemuligheder til offentlige formål i landsbyer, intern opgørelse 

I Aabybro har projektet omkring Aabybro Skole betydet en reduktion. Et areal ved i Kaas udgår også. Ellers er der ikke større ændringer.

Arealer til sommerhusområde

Jammerbugt Kommunes mange sommerhuse er primært beliggende langs Jammerbugten, med en koncentration i områderne omkring Blokhus, Saltum og Grønhøj. 

Område 2010 2012 2017
Thorupstrand 16,0 ha 15,0 ha 14,6 ha 
Kollerup 11,6 ha 10,2 ha 10,0 ha 
Slettestrand 16,3 ha 16,1 ha 15,4 ha 
Tranum 33,7 ha 32,9 ha 32,7 ha 
Rødhus 2,8 ha 2,4 ha 2,3 ha 
Blokhus og Hune 18,8 ha 16,1 ha 13,7 ha 
Saltum 29,9 ha 22,3 ha 17,6 ha 
Grønhøj 82,1 ha 78,4 ha 72,4 ha 
Gjøl 6,9 ha 6,6 ha 5,5 ha 
Ialt 218,1 ha 200,0 ha 184,2 
Byggemuligheder opgjort som areal i ha i sommerhusområder, intern opgørelse 2017 
 
Område 2010 2012 2017
Thorupstrand 96 88 85 
Kollerup 94 83 81 
Slettestrand 79 78 74 
Tranum 140 136 135 
Rødhus 10 8
Blokhus og Hune 71 64 54 
Saltum 117 87 66 
Grønhøj 225 205 182 
Gjøl 21 20 17 
Byggemuligheder opgjort som antal sommerhusgrunde i sommerhusområder, intern opgørelse 2017  

Der er i dag ledige grunde i de fleste områder, som det ser ovenfor. Der udlægges ikke nye sommerhusområder i Helhedsplan17. En del af ovennævnte områder er ikke lokalplanlagt, og i disse områder er antallet af grunde skønnet. Tabellen udtrykker derfor i enkelte områder alene forventninger til byggemuligheder i områderne.