Værdikortlægning

Jammerbugt Kommunen er opdelt i 17 forskellige landskabskarakterområder. Inden for hvert af områderne er der udarbejdet en værdikortlægning , hvor de lokale frihedsgrader i forhold til jordbrugserhvervet er gennemgået. Vurderingen af de forskellige frihedsgrader er foretaget på tre niveauer: "området generet", "jordanvendelsen" og "bygninger". Værdikortlægningen er med til at tegne et billede af, hvilke arealer, der har høj frihedsgrad og dermed store muligheder for ændring og planlægning, både for kommunen og landbrugserhvervet selv. Modsat vil arealer med lav frihed vise, at arealerne kan bruges til landbrug men, at belastningen fra det nuværende brug måske kan ikke ændres i væsentlig grad.

Boksindhold

 

 

 

 

 

 

 

 

Interne links

Eksterne links

Boksindhold