Politikker

Helhedsplan 2017-2029 er en samlet oversigt over, i hvilken retning Jammerbugt Kommunes udvikling skal gå de næste 12 år. Blandt andet når det kommer til boformer, byroller, uddannelsesmuligheder, landskaber og meget mere.

Geografisk er vi en stor kommune med unikke byer og landområder. Hvert sted i kommunen har en rolle at fylde ud og en grund til at eksistere. Hvert sted har forskellige udviklingsmuligheder og behov for forskellige udviklingstempi. Med Helhedsplan 2017-2029 ønsker Kommunalbestyrelsen at sikre, at udviklingen af Jammerbugt Kommunes byområder, landdistrikter og natur sker ud fra en helhedsbetragtning – både på tværs af fagområder og på tværs af geografi, lokalsamfund og landskab.

Vi ved, at udviklingen af vores kommune sker løbende over tid og ikke på én gang. Derfor er det vigtigt, at vi tænker de forskellige indsatser ind i en større sammenhæng. Med helhedsplanen får vi et samlet konkret bud på, hvilke tanker, ønsker og planer, der er til udviklingen af Jammerbugt Kommune.

Helhedsplanen er blevet til med afsæt i et godt forarbejde: I december 2015 vedtog Kommunalbestyrelsen den nye vision ”Vi går efter forskellen” og i juni 2016 vedtog vi en planstrategi med tilhørende handlingskatalog. Med udgangspunkt i handlingskatalogets fem temaer formulerer vi i Helhedsplanen enkle og forholdsvis konkrete indsatser, som går på tværs af politiske udvalg og fagområder, og som er langsigtede og spiller sammen med den fysiske planlægning.

I arbejdet med helhedsplanen har vi inviteret borgere og en bred vifte af andre interessenter til at medvirke – for derved at bringe en mangfoldighed af erfaringer, interesser og ressourcer i spil. Det har givet pote: Vi har fået mange gode input til, hvordan vi skal planlægge, disponere og prioritere på længere sigt, og hvordan vi skal udvikle, samskabe og sætte rammer for aktiviteter i Jammerbugt Kommune. Tak til alle, som har givet deres besyv med.

Ambitionen er, at involverede samarbejdspartnere, investorer og andre med vedtagelsen af Helhedsplanen, vil kunne se en rød tråd mellem den overordnede vision, planstrategien, handlingskataloget og den konkrete administration, som opleves i fagforvaltningerne.

For at realisere Helhedsplan 2017-2029 har vi brug for gode samarbejdspartnere. Vi vil blandt andet arbejde sammen med lokalsamfund og ildsjæle om at have fokus på grøn velfærd og udnyttelse af potentialerne i det åbne land til mere turisme, mere friluftsliv og mere natur i samspil med landbrug og iværksætteri. Blot for at åbne lidt for, hvad Helhedsplan 2017-2029 byder på.

Mogens Gade
Borgmester

 

helhedsplan2017_end.pdf (7.7 MB)