Definition af kulturmiljøer

Et kulturmiljø er et geografisk afgrænset område, der i sin fremtræden afspejler væsentlige træk af den samfundsmæssige udvikling. Et kulturmiljø omfatter således ikke kun enkeltstående og traditionelt anerkendte kulturarvselementer som gravhøjen, vandmøllen eller herregårdens hovedbygning, men også bebyggede helheder som landsbyen, fiskerlejet, råstofindustrien, herregårdsanlægget etc.