Definitioner vedr. landzonepraksis

Udskiftning: nedrivning af eksisterende bolig og genopførelse samme sted eller i en afstand af ca. 20 meter fra den oprindelige placering.

Renovering af en bolig hører ikke ind under begrebet ”udskiftning”, med mindre der efter kommunens vurdering ikke er værdier af betydning i den eksisterende bebyggelse.

Genopførelse: udnyttelse af et grundareal, hvorpå der inden for en periode på 3 år har ligget en bolig.

Hundehold: hundehold på mere end fem voksne hunde med hvalpe over 18 uger er erhvervsmæssigt dyrehold og kræver landzonetilladelse.

Autoophug: hvis en virksomhed eller privatperson på/ ved virksomhedens eller privatpersonens grund ved gentagne inspektioner i forbindelse med miljømyndighedens tilsyn har mere end fem køretøjer stående, der ikke overholder beskrivelsen for bilsalg.