Definition vedr. trafiksikkerhedsrevision

Trafiksikkerhedsrevision er en systematisk gennemgang af et
vejprojekt fra et trafiksikkerhedsmæssigt synspunkt. Metoden kan
anvendes ved nye anlæg, ved ombygning eller på det eksisterende
vejnet og kan foretages i alle faser af et projekt. Formålet er at
forebygge trafikulykker.